» Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Hindåsgården är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Hindåsgården äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten- utvalda konferensanläggningar

Deltagarhantering – lätt – överskådligt – smart

Med hjälp av Svenska Mötens Conference Manager kan du följa dina deltagare under hela arrangemanget, från inbjudan, via egen websida
med en smidig anmälan och hantering på plats till betalning.
Vill du veta mer, titta gärna in på www.svenskamoten.se

 

 

SVM logga
Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten